میکسر Ecler eSam402


یک میکسر صدای نصبی در رک می باشد که دارای3 ورودی میکرفون / لاین ، 1 ورودی لاین استریو ،

1 خروجی اصلی و 1 خروجی Aux/Rec مجزا می باشد .


ECLER

ارسال نظرارسال نظر


اتمام موجودی

مطالب مرتبط